The Knockout | Full Episode

The Knockout

The Knockout
8.14/10 by 57 users

20 years of perseverance, hot-blooded teenagers finally become the people's hero.

Title The Knockout
Subtitle Available south-korea.png france.png Germany.png italy.png espain.png belanda.png portugal.png hungaria.png ETC.
Alternative Titles The Knockout, PUNCH OUT
First Air Date 2023-01-14
Last Air Date 2023-02-01
Number of Episodes 39
Number of Seasons 1
Genres Crime, Mystery, Drama, Action & Adventure,
Networks CCTV-8, iQiyi,
Casts Zhang Songwen, Zhang Yi, Li Yitong, Zhang Zhijian, Wu Gang, Ni Dahong, Han Tongsheng, Li Jianyi, Shi Zhaoqi, Zhao Da, Shen Danping
高启强
高启强
Zhang Songwen
安欣
安欣
Zhang Yi
孟钰
孟钰
Li Yitong
孟德海
孟德海
Zhang Zhijian
徐忠
徐忠
Wu Gang
泰叔
泰叔
Ni Dahong
李有田
李有田
Han Tongsheng
纪泽
纪泽
Li Jianyi
安长林
安长林
Shi Zhaoqi
过山峰
过山峰
Zhao Da
崔姨
崔姨
Shen Danping
黄老
黄老
Shu Yaoxuan
麻子
麻子
Jiateng Song
李响
李响
Li Jian
陈书婷
陈书婷
Gao Ye
杨健
杨健
Wang Xiao
徐江
徐江
Jia Bing
曹闯
曹闯
Hao Ping
高启盛
高启盛
Xiaoding Su
唐小龙
唐小龙
Lin Jiachuan
李宏伟
李宏伟
A Runa
赵立冬
赵立冬
Bao Dazhi
陆寒
陆寒
Ling Zhuo
高晓晨
高晓晨
Yue Yang
郭文建
郭文建
Ning Xiaozhi
唐小虎
唐小虎
Sun Yan
疯驴子
疯驴子
Peilu Wang
老默
老默
Feng Bing
徐夫人
徐夫人
Xiuqing Yue
马涛
马涛
Qin Ge
白江波
白江波
Luo Eryang
程程
程程
Qu Shanshan
龚开疆
龚开疆
Cui Zhigang
李青
李青
Wang Hong
王秘书
王秘书
Jiabin Zheng
张彪
张彪
Zhao Zichong
张大庆
张大庆
Su Maoyang
卢松
卢松
Kang Fuzhen
蒋天
蒋天
Chunyang Zhao
何黎明
何黎明
Qin Yan
周志合
周志合
Qing Huo
李牧
李牧
Zhang Chao
方宁
方宁
Jingyi Zhan
高启兰
高启兰
Long Ni
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters